Onze artikelen op jouw eigen website

Onze artikelen op jouw eigen website

Gratis onze time-management artikelen op jouw website.

Als je artikelen, tips en blogs van onze site op je eigen website wilt gebruiken, dan mag dit als dit inclusief een bronvermelding is met een link naar onze website www.eenhelderhoofd.nl met de tekst “Door Eric van den Heuvel van www.EenHelderHoofd.nl Wij leveren nachtrust“.

Mocht je hier gebruik van willen maken dan ontvangen wij graag van jouw de link naar de locatie waar je onze tip hebt geplaatst. Indien de site waarop onze tekst geplaatst wordt niet strookt met onze normen en waarden, dan behouden wij het recht om de plaatsing te verbieden.