Ziekteverzuim door werkstress veroorzaakt verlies 30% inkomen

Werkstress kan ziekteverzuim veroorzaken met kans op VERLIEZEN van 30% van je inkomen.

Ministerie SZWWaar gewerkt wordt, kan werkstress ontstaan. Onplezierig voor leidinggevende en voor de medewerker die hierdoor ziek wordt. De werkgever moet het loon van de werknemer blijven betalen. Maar dat is vaak niet 100% van het laatst verdiende loon.

Inkomensverlies door werkstress

burn-out-doktorHet Burgerlijk Wetboek bepaalt dat werknemers die ziek zijn, tenminste 70% van hun loon doorbetaald moeten krijgen. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

  • Het eerste jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen.
  • Het tweede jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen.

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling. Doorgaans volgt er dan voor de zieke werknemer een WIA-beoordeling. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden om het loon nog maximaal een jaar door te betalen.

(bron: arboportaal.nl )

Overbelast door het werk

Een hectische baan, een gezin dat thuis al je aandacht vraagt of een druk sociaal leven is (of een combinatie daarvan), iedereen heeft bij tijd en wijle last van stress.
Of het nu vaak of weinig is, iedereen heeft in zijn dagelijkse werk te maken met stress. Het is zelfs beroepsziekte nummer 1.